19 oktober 2018

Biophilic Design

Wat is biophilic design?

Biophilic design is een innovatieve ontwerpmethode die natuurlijke elementen in onze gebouwde omgeving brengt met als doel het verbeteren van de productiviteit en het welzijn van gebruikers. Het brengt opnieuw de verbinding tot stand die wij als mensen altijd hebben gehad met de natuur maar o.a. door verstedelijking en technologie grotendeels kwijt zijn geraakt. Onderzoek heeft aangetoond dat er een direct verband is tussen een slim ontwerp van de werkruimte en een verhoogd welzijn en betere prestaties van de medewerker. Zelfs eenvoudige natuurlijke elementen in de werkruimte aanbrengen kan al een enorme impact hebben op hoe medewerkers zich voelen als ze naar hun werk komen en hoe gelukkig, creatief en productief ze zijn tijdens het werk.

Waarom is biophilic design zo belangrijk?

Een omgeving zonder natuurlijke elementen kan een negatief effect hebben op de gezondheid, de productiviteit en ons welzijn. Dit is vooral van belang in kantoorgebouwen van bedrijven. Een zwakke gezondheid en een verminderd welzijn kunnen leiden tot slechte prestaties, een lage productiviteit, werkverzuim en verhoogde kosten. In het Verenigd Koninkrijk wordt 35% van de gezondheidsproblemen en 43% van het werkverzuim veroorzaakt door werkstress. Dit kost bedrijven naar schatting £29 miljard per jaar. In de Verenigde Staten kost werkverzuim werkgevers gemiddeld $ 2.074,- per medewerker per jaar.

Meer dan alleen planten

Niet elke ruimte kan ontworpen worden volgens alle principes van biophilic design, maar er zijn vaak vele elementen die wel toegepast kunnen worden. Samen verrijken deze elementen het interieur en verbeteren ze het welzijn van de mensen die zich in de ruimte bevinden. Biophilic design gaat verder dan alleen het plaatsen van een paar planten! Natuurlijk licht, goede akoestiek, een fijn binnenklimaat, natuurlijke texturen en materialen, en uitzicht op de natuur hebben allemaal een positief effect. En hoeven niet de hoofdprijs te kosten!

Voordelen van Biophilic Design

De laatste 35 jaar zijn er talloze onderzoeken en studies gedaan naar de voordelen voor de bebouwde omgeving door de connectie met de natuur te verbeteren. De volgende resultaten komen daarin naar voren;

 • Kantoren: productiviteit kan worden verbeterd met 8%, gevoel van welzijn stijgt met 13%, toename van creativiteit. Een afname van absentie met 15% is geen uitzondering.
 • Hospitality: Gasten zijn bereid om 23% meer te betalen voor kamers met uitzicht op Biophilic elementen.
 • Onderwijs: toename van leercijfers tussen 20-25%, verbeterde test resultaten, hogere concentratie niveau’s en aanwezigheid, verminderde impact van de gevolgen van ADHD.
 • Gezondheidssector: post-operatieve hersteltijden daalden met 8.5%, pijn medicatie daalde met 22%.
 • Retail: de aanwezigheid van vegetatie & landscaping zorgt voor hogere gemiddelde huurprijzen voor winkel units en klanten geven 8-12 % meer uit aan goederen en services.
 • Huizen: kunnen een meer kalmerend en herstellend effect hebben op bewoners, 7-8 % minder criminaliteit wordt toegeschreven aan gebieden met toegang tot de natuur. Bovendien kan de waarde van het vastgoed toenemen met 4-5%.

Lees hier meer over de onderzoeken door de Human Spaces-rapporten te downloaden;

Biophilic Design rendeert!

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de welzijnseffecten van biophilic design. Over wat die effecten nu daadwerkelijk opleveren in financiële termen is veel minder bekend, omdat het blijkbaar lastig is om er kwantificeerbare indicatoren voor te bepalen. Steeds meer organisaties passen biophilic design toe omdat ze zich willen profileren als duurzaam bedrijf of omdat ze een goede werkplek willen creëren voor hun werknemers. Maar geven zich tegelijkertijd nauwelijks rekenschap van het feit dat dit hen geld kan opleveren. Een gemiste kans volgens onderzoeksbureau Terrapin Bright Green. Met name op het gebied van productiviteit valt – letterlijk – veel winst te halen. Zo’n 90% van de kosten van een organisatie zijn immers personeelskosten. Kosten gerelateerd aan verzuim of onproductief aanwezig zijn bedragen zo’n 4%. Ter vergelijk: kosten voor energie zijn 0.8%. De economisch slimste investering is dus die in mensen; kleine verbeteringen in productiviteit of kleine afnames in ziekteverzuim leveren veel groter financieel voordeel op dan bijvoorbeeld energiebesparing! Lees hier meer over (….)

Hoe breng je deze vorm van design naar je interieur?

Na uitgebreid onderzoek heeft Terrapin Bright Green 14 elementen van Biophilic Design geïntroduceerd. Deze veertien onderdelen kunnen los van elkaar toegepast worden of in combinatie, afhankelijk van het budget. Ze verbeteren het welzijn van de gasten die zich in de ruimtes bevinden. Het is meer dan alleen een paar potplanten neerzetten. Natuurlijk licht, levende muren, natuurlijke texturen en materialen en uitzicht op de natuur hebben allemaal een positief effect.

 1. Visuele natuur
  Zicht op natuurlijke elementen, levende systemen en natuurlijke processen, zoals een raam met uitzicht op een tuin of op zee, potplanten, bloemperken, binnentuinen, groene muren en groene daken.
 1. Niet-visuele verbinding met natuur
  Vaak ondergewaardeerde design-interacties die onze andere zintuigen stimuleren (geluiden, aanrakingen, geuren en smaken) om ons te herinneren aan onze verbinding met de natuur. Bijvoorbeeld het geluid van stromend water, vogelgeluiden et cetera.
 1. Niet-ritmische sensorische prikkels
  Rijke zintuiglijke prikkels van de natuur met consistente, maar onvoorspelbare bewegingen, zoals de beweging van gras of bladeren in de wind of rimpelingen op het water.

 1. Temperatuur- en luchtstroomvariaties
  Subtiele veranderingen in luchtvochtigheid, luchtstroom over de huid en de temperatuur van lucht en oppervlakken, waarmee een natuurlijke omgeving kan worden nagebootst.
 1. Aanwezigheid van water
  Water zien, horen of aanraken in interieurs.
 1. Dynamisch en diffuus licht
  Slim gebruik van licht en schaduw om de lichtomstandigheden die in de natuur voorkomen, na te bootsen.
 1. Contact met natuurlijke systemen
  Bewustzijn van of nabijheid tot natuurlijke processen, zoals seizoenswisselingen, wat ons herinnert aan de processen van gezonde ecosystemen. Bijvoorbeeld zicht op bomen die hun blad verliezen.
 1. Biomorfe vormen en patronen
  Symbolische vertegenwoordigingen binnen het design van de patronen, vormen, texturen of numerieke arrangementen die in de natuur voorkomen.
 1. Materiële verbinding met de natuur
  Gebruik van materialen, structuren, texturen en elementen in design die de omgeving sterk weerspiegelen, om een allesomvattend gevoel van de natuurlijke wereld te creëren.

 1. Complexiteit en ordening
  Een abstract, maar visueel aantrekkelijk concept dat gebruikmaakt van de rijke sensorische informatie van de symmetrische, hiërarchische en geometrische vormen van de natuur in design.
 1. Perspectief
  Mensen hebben een wezenlijk verlangen om verder te kijken dan hun directe omgeving of over lange afstanden, wat teruggaat op een antropologische overlevingstheorie. Perspectiefpatronen bieden een breder of groter zicht op de omgeving. Elementen van interieurdesign die dit het beste vertegenwoordigen, zijn bijvoorbeeld balkons, extra grote ramen of skylights, tussenverdiepingen, open ruimtes of kantoren, en glazen of transparante scheidingswanden en muren die een onbelemmerd uitzicht bieden.
 1. Toevluchtsoord
  Net als het perspectiefpatroon, richt het toevluchtsoordpatroon zich op de mogelijkheid om uit te kijken over de omgeving, maar dan vanuit de veiligheid van een beschermde plek. Deze staat los van de drukte in de centrale ruimte. Een speciale capsule met geluidsisolatie binnen een open kantoorruimte biedt bijvoorbeeld een veilige plek zonder lawaai en prikkels. Maar ook in hotellobby’s zijn ruimtes waar gasten zich kunnen concentreren zonder dat ze het zicht op hun omgeving verliezen.
 2. Mysterie
  Repliceert de spanning en de onbekende elementen van de buitenwereld binnen het gebouw. De belofte van meer informatie – die wordt bereikt door gedeeltelijk belemmerde uitzichten, bijzondere designaspecten, verrassende installaties of onverwachte architectuurkenmerken – spreekt gasten aan en betrekt hen bij hun omgeving. Het succes van het mysteriepatroon zit in de anticipatie van wat er om de hoek kan liggen, wat een sterke aangename menselijke reactie oproept.
 3. Risico/gevaar
  De sensatie van een herkenbaar risico in combinatie met het gevoel van een betrouwbare bescherming. Onze evolutie is gericht op overleven. Of het nu een hooggelegen loopbrug is of een glazen wand die uitkijkt over de skyline van de stad, het risico/gevaarpatroon roept bij gasten het gevoel op dat ze zich aan de rand van de veiligheid begeven.

  Moodboard BDA