19 oktober 2018

Biophilic Design

Wat is biophilic design?

Biophilic design is het opnemen van natuurlijke elementen in onze gebouwde omgeving en het ontwerpen van inspirerende, energieke plekken die mensen in contact brengen met hun omgeving. Het beïnvloedt de manier waarop we ons voelen, werken en creëren. Design dat ons verbindt met de natuur heeft bewezen ons te inspireren, onze productiviteit te verhogen, stress te verlagen en zelfs bij te dragen aan een sterker gevoel van welzijn.

Waarom is biophilic design zo belangrijk?

Een omgeving zonder natuurlijke elementen kan een negatief effect hebben op de gezondheid, de productiviteit en ons welzijn. Dit is vooral van belang in kantoorgebouwen van bedrijven. Een zwakke gezondheid en een verminderd welzijn kunnen leiden tot slechte prestaties, een lage productiviteit, werkverzuim en verhoogde kosten. In het Verenigd Koninkrijk wordt 35% van de gezondheidsproblemen en 43% van het werkverzuim veroorzaakt door werkstress. Dit kost bedrijven naar schatting £29 miljard per jaar. In de Verenigde Staten kost werkverzuim werkgevers gemiddeld $2.074 per medewerker per jaar.

Er is een direct verband tussen een slim ontwerp van de werkruimte en een verhoogd welzijn en betere prestaties van de medewerker. Zelfs eenvoudige natuurlijke elementen in de werkruimte kunnen al een enorme impact hebben op hoe medewerkers zich voelen als ze naar hun werk komen en hoe gelukkig, creatief en productief ze zijn tijdens het werk.

Niet elke ruimte kan ontworpen worden volgens alle principes van biophilic design, maar er zijn vaak vele elementen die wel toegepast kunnen worden. Samen verrijken deze elementen het interieur en verbeteren ze het welzijn van de mensen die zich in de ruimte bevinden. Biophilic design gaat verder dan alleen het plaatsen van een paar planten! Natuurlijk licht, levende muren, natuurlijke texturen en materialen, en uitzicht op de natuur hebben allemaal een positief effect. En hoeven niet de hoofdprijs te kosten!

Voordelen van Biophilic Design

De laatste 35 jaar zijn er talloze onderzoeken en studies gedaan naar de voordelen voor de bebouwde omgeving door de connectie met de natuur te verbeteren. De volgende resultaten komen daarin naar voren;

  • Kantoren: productiviteit kan worden verbeterd met 8%, gevoel van welzijn stijgt met 13%, toename van creativiteit, afname van absentie.
  • Hospitality: Gasten zijn bereid om 23% meer te betalen voor kamers met uitzicht op Biophilic elementen.
  • Onderwijs: toename van leercijfers tussen 20-25%, verbeterde test resultaten, hogere concentratie niveau’s en aanwezigheid, verminderde impact van de gevolgen van ADHD.
  • Gezondheidssector: post-operatieve hersteltijden daalden met 8.5%, pijn medicatie daalde met 22%.
  • Retail: de aanwezigheid van vegetatie & landscaping zorgt voor hogere gemiddelde huurprijzen voor winkel units en klanten geven 8-12 % meer uit aan goederen en services.
  • Huizen: kunnen een meer kalmerend en herstellend effect hebben op bewoners, 7-8 % minder criminaliteit wordt toegeschreven aan gebieden met toegang tot de natuur. Bovendien kan de waarde van het vastgoed toenemen met 4-5%.

Krijg hier meer inzicht over de onderzoeken, door de Human Spaces-rapporten te downloaden;

De wereldwijde impact van Biophilic Design op de werkplek

Biophilic Design in Hospitality

 

Biophilic Design rendeert!

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de welzijnseffecten van biophilic design. Over wat die effecten nu daadwerkelijk opleveren in financiële termen is veel minder bekend, omdat het blijkbaar lastig is om er kwantificeerbare indicatoren voor te bepalen. Steeds meer organisaties passen biophilic design toe omdat ze zich willen profileren als duurzaam bedrijf of omdat ze een goede werkplek willen creëren voor hun werknemers. Maar geven zich tegelijkertijd nauwelijks rekenschap van het feit dat dit hen geld kan opleveren. Een gemiste kans volgens Terrapin Bright Green. Met name op het gebied van productiviteit valt – letterlijk – veel winst te halen. Zo’n 90% van de kosten van een organisatie zijn immers personeelskosten. Kosten gerelateerd aan verzuim of onproductief aanwezig zijn bedragen zo’n 4%. Ter vergelijk: kosten voor energie zijn 0.8%. De economisch slimste investering is dus die in mensen; kleine verbeteringen in productiviteit of kleine afnames in ziekteverzuim leveren veel groter financieel voordeel op dan bijvoorbeeld energiebesparing! Lees hier meer over (….)

Maak nu een afspraak om te kijken wat Biophilic Design voor uw organisatie kan betekenen:
Lianne Bongers
06-51168060